List of Supervisors 2023

2023/4/4 updated
Instructor Language Day Period
ABE Naohito  MON 2
ISOBE Takeshi  FRI 5
IHARA Hajime  THU 4
IWAISAKO Tokuo  TUE 5
IWASAKI Ichiro  FRI 4
YIN Ting TUE 4
UESUGI Iichiro  MON 5
USUI Emiko  FRI 1
ENOMOTO Takefumi  THU 5
OTSUKI Yasuhiro  TUE 2
OKAMURO Hiroyuki  TUE 5
OSHIO Takashi English THU 1
KANO Takashi  TUE 1
KAWAHIRA Tomoki 
KUMO Kazuhiro  TUE 4
KUROSAKI Takashi  TUE 4
KUROZUMI Eiji  FRI 4
KUWANA Yoichi  TUE 4
SASAKURA Kazuhiro (not accept new students)  WED 5
SATO Susumu  FRI 4
SATO Motohiro  FRI 5
SAWADA Masayuki  FRI 3
SHIOJI Etsuro  MON 6
JINNAI Ryo  WED 1
SUNAKAWA Takeki English MON 2
TAKAKU Reo  FRI 4
TAKAHASHI Yuta  TUE 2
TAKAYANAGI Tomohiko  MON 2
TAKAYAMA Naoki  TUE 2
TAKEUCHI Kan  THU 1
TAKEOKA Norio  TUE 4
TADENUMA Koichi (not accept new students)  TUE 5
TANAKA Mari English THU 4
Meradee Tangvatcharapong English MON 5
TOMIURA Eiichi (not accept new students) English MON 1
TOMOBE Kenichi  MON 4
NAKAGAWA Mariko  MON 5
NAKAZAWA Nobuhiko English THU 3
NAKAJIMA Jouchi  THU 4
NAKAMURA Ryota  WED 2
NAKAYAMA Chikara  MON 5
NISHIDE Katsumasa (not accept new students)  MON 4
Matthew Noellert English THU 4
HIRATA Daisuke  MON 4
FUJISHIMA Shota  MON 5
HORI Masahiro English MON 1
HONDA Ayako  FRI 4
HONDA Toshio  MON 5
Philip MacLellan English THU 3
MATSUSHITA Yukitoshi  TUE 1
MANO Yukichi  WED 1
MINAMI Yuko  TUE 3
MUTO Nozomu  TUE 4
MORI Takahito  FRI 4
MORIKAWA Masayuki  THU 2
MORIGUCHI Chiaki English THU 5
MORITA Hodaka  FRI 4
YAMASHIGE Shinji  TUE 5
YAMASHITA Hidetoshi  THU 5
YAMADA Toshihiro  THU 4
YAMAMOTO Yuichi English THU 3
YAMAMOTO Yohei  FRI 4
YOKOO Hide-Fumi  FRI 3
YONEDA Tsuyoshi  FRI 4
WAKAMORI Naoki  WED 2

Faculty member in Graduate School of Economics: https://www.econ.hit-u.ac.jp/eng/page/faculty/faculty.html

Institute Faculty: http://www.ier.hit-u.ac.jp/English/faculty/index.html