List of Supervisors 2024

2024/3/28 updated
Instructor Language Day Period
AIDA Takeshi  WED 2
ABE Naohito  TUE 1
ISOBE Takeshi  FRI 5
IHARA Hajime  THU 4
IWAISAKO Tokuo  THU 5
IWASAKI Ichiro  FRI 4
UESUGI Iichiro  MON 5
USUI Emiko  FRI 1
ENOMOTO Takefumi (not accept new students)  THU 5
OTSUKI Yasuhiro  TUE 1
OKAMURO Hiroyuki  TUE 5
OSHIO Takashi (not accept new students) English THU 1
KANO Takashi  MON 1
KAWAHIRA Tomoki  MON 5
KUMO Kazuhiro  TUE 4
KUROSAKI Takashi  TUE 4
KUROZUMI Eiji  FRI 4
SATO Susumu  FRI 4
SATO Motohiro  WED 5
SAWADA Masayuki  FRI 4
JINNAI Ryo English WED 1
SUNAKAWA Takeki   MON 6
TAKAKU Reo  FRI 4
TAKAHASHI Yuta  TUE 2
TAKAYANAGI Tomohiko  FRI 2
TAKAYAMA Naoki  TUE 2
TAKEUCHI Kan  THU 1
TAKEOKA Norio  TUE 4
TADENUMA Koichi (not accept new students)  TUE 5
TANAKA Mari English THU 4
TOMOBE Kenichi (not accept new students)  MON 4
NAKAGAWA Mariko  MON 5
NAKAZAWA Nobuhiko English FRI 1
NAKAJIMA Jouchi  THU 3
NAKAMURA Ryota  WED 2
NAKAYAMA Chikara  THU 5
Matthew Noellert English THU 4
FUJISHIMA Shota  MON 5
HONDA Ayako  FRI 4
HONDA Toshio  MON 5
Philip MacLellan English
MATSUSHITA Yukitoshi  TUE 1
MANO Yukichi  WED 1
MINAMI Yuko  THU 4
MUTO Nozomu  TUE 4
MORI Takahito  FRI 4
MORIKAWA Masayuki (not accept new students)  THU 2
MORIGUCHI Chiaki English THU 5
MORITA Hodaka  FRI 4
YAMASHIGE Shinji  TUE 5
YAMASHITA Hidetoshi  THU 5
YAMADA Toshihiro  THU 4
YAMAMOTO Yuichi English THU 2
YAMAMOTO Yohei  TUE 4
YOKOO Hide-Fumi 
YONEDA Tsuyoshi  FRI 4
WAKAMORI Naoki  TUE 3

Faculty member in Graduate School of Economics: https://www.econ.hit-u.ac.jp/eng/page/faculty/faculty.html

Institute Faculty: http://www.ier.hit-u.ac.jp/English/faculty/index.html